MENU
Aula_close Layer 1
Logo Sakskøbing Skole
Mobil menu

Takster

Betaling:

Forældrebetalingen til SFO fastsættes af byrådet og udgør kr. 1.703,- pr. måned pr. 1. jan. 2021.

Morgen SFO kr. 588,- pr. måned. Der gives en reduktion på 50% i betalingen for søskende (Barn nr.2 og følgende på laveste takst)

Der kan søges om hel- eller delvis friplads efter gældende regler