Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Sakskøbing Skole
Mobil menu

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger:

Afhentning:

Når I afhenter jeres barn, skal der siges farvel til en voksen (X'er). Der skal ligeledes gives besked, hvis barnet selv må cykle/gå hjem, eller når det hentes af andre end forældrene. Hvis jeres barn ikke kommer i SFO på grund af sygdom, ferie el.lign. bedes I sende en besked om dette på AULA komme/gå

Indmeldelse:

Sker ved henvendelse til skolens kontor.

Udmeldelse:

Sker ved henvendelse til SFO'ens eller skolens kontor. Udmeldelse skal ske med minimum en måneds varsel.

Sygdom:

Børn med smitsomme sygdomme kan ikke modtages i SFO.

Meddelelser:

Vi har opsyns- og tilsynspligt med alle børn, derfor er det vigtigt, at vi ved, hvis jeres barn ikke kommer i SFO. Dette gælder både på skoledage og skolefridage.

Adresseændring:

Det kan ske, at vi får brug for at komme i hurtig forbindelse med forældre, det er derfor vigtigt, at vi får besked om ændringer i adresse, arbejdsplads, telefon mv.

Skolefridage:

På skolefridage bedes børnene møde senest kl. 9.00 af hensyn til planlægning af dagens aktiviteter og ture ud af huset, med mindre andet er meddelt fra personalet.

Tøj:

Alle børn skal have skiftetøj, regntøj og gummistøvler, alt sammen mærket med navn.

Mad:

Da vi spiser frokost og frugt i SFO, ser vi gerne, at jeres barn har en madpakke og/eller frugt med. Madpakken kan lægges i vores køleskab om morgenen, når barnet kommer.

Fritidsaktiviteter:

Vi sender gerne børnene af sted til deres fritidsaktiviteter, men de skal selv kunne gå derhen. Husk at give besked om tidspunkter og eventuelle ændringer ved at ringe eller skrive det på AULA komme/gå

Legetøj:

Må ikke medbringes i SFO og skole. Løbehjul, rulleskøjter og skateboard må heller ikke medbringes. Legetøj må medbringes på skolefridage.

Månedsaktiviteter:

SFO's aktiviteter udkommer via Aula hver måned.

Information:

Forældreinformation og information fra SFO vil ske via Aula.

 

 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1yQw4eCzJu4%26fbclid%3DIwAR1c82mpfvJKTJsw8wbM10LUtU3mCKFFbiZNkyyVppa1Aq1crtpZPb4Aljw&h=AT1XWpKwkdJaZjC9879RQ8yC2Lltu6AHNUtJFlpnWhlNmSu1gD4T8LpB3FCqV_b4UaBwGGGjZ4mcqSRmDuZpzkZmKro4bT2BIVf4pmplb85HH8w2-r1EQigcSqZi-V6QycI

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2fH7gYqnJBA%26fbclid%3DIwAR0CGztU94tXxaQw7DyC96BCvRe1YWGAF1RO0dRC3q_2Cgl0XXZynYQ7j9Q&h=AT1XWpKwkdJaZjC9879RQ8yC2Lltu6AHNUtJFlpnWhlNmSu1gD4T8LpB3FCqV_b4UaBwGGGjZ4mcqSRmDuZpzkZmKro4bT2BIVf4pmplb85HH8w2-r1EQigcSqZi-V6QycI

 

Dokumenter

folder førskolebørn

Shape Created with Sketch.